BBC-Brokers
Ul. Puławska 359
02-801 Warszawa

tel. +48 22 857 77 60
fax +48 22 857 77 61

biuro@bbc-brokers.pl 


Firma

Business Brokers Company Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z dniem 4 listopada 2004 roku w oparciu o zezwolenie nr 1349/04 Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Działalność spółki została zabezpieczona zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązkową polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną 1 500 000 Euro.

Zatrudnione w spółce osoby posiadają stosowne kwalifikacje do zajmowanych stanowisk a dzięki odpowiedniemu przygotowaniu a także zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie podjąć współpracę w sposób jak najbardziej kompetentny i fachowy.

Nasza oferta obejmuje pełną gamę produktów ubezpieczeniowych.

Nasze usługi świadczymy w oparciu o pełnomocnictwo klienta do reprezentowania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Będąc niezależnym podmiotem polskiego rynku ubezpieczeniowego na bieżąco współpracujemy lub mamy możliwość takiej współpracy z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Zwracamy uwagę, że odpłatność za nasze usługi nie obciąża klienta lecz ich koszt pokrywany jest z reguły prowizją (kurtażem) od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to opłata za dokonanie uzgodnień z klientem i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kurtaż w żadnym wypadku nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały składnik kosztów towarzystwa ubezpieczeniowego uwzględniony w każdej składce.

Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych a także Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.


NIP 9512122432
Regon 015851568
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000220533
Kapitał zakładowy 50 000 zł

 

 
 

   Business Brokers Company Sp. z o.o.   © Copyright 2008.