BBC-Brokers
Ul. Puławska 359
02-801 Warszawa

tel. +48 22 857 77 60
fax +48 22 857 77 61

biuro@bbc-brokers.pl 


Oferta

Pragniemy zaprosić do nawiązania współpracy z firmą Business Brokers Company Sp.z o.o. w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Państwa majątku.

Współpraca z nami pozwoli Państwu zmniejszyć do minimum skutki zdarzeń losowych, na jakie narażony jest każdy podmiot gospodarczy.

Broker ubezpieczeniowy jest niezależny od towarzystwa ubezpieczeniowego i reprezentuje przed nim interesy Klienta. Stąd też broker, wykorzystując pełną wiedzę na temat faktycznych możliwości poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych dopasowuje warunki ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki danego rodzaju działalności, co umożliwia zastosowanie zindywidualizowanych warunków, klauzul i stawek w umowie ubezpieczeniowej.

Broker jest jedynie doradcą przygotowującym propozycję ochrony ubezpieczeniowej, ostateczną decyzję dotyczącą wyboru zakresu ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeniowego podejmuje Klient.

Naszą ofertę współpracy adresujemy do różnorodnych branż, przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucji finansowych, organizacji rządowych i samorządowych. Obejmuje ona:

ubezpieczenie majątku (ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, szyb od stłuczenia, szkody elektryczne, ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i inne)

ubezpieczenia techniczne (budowlano - montażowe, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie od utraty zysku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów gospodarczych (OC deliktowe, OC najemcy, OC pracodawcy, OC z tytułu nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska, OC kontraktowe, OC za produkt, OC członków zarządu i inne)

ubezpieczenia transportowe (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, OC przewoźnika drogowego, OC spedytora, inne)

gwarancje ubezpieczeniowe (gwarancje przetargowe, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancje, celne, inne)

ubezpieczenia komunikacyjne parków samochodowych (OC, AC, NNW, inne)

Nasza oferta zawiera obsługę wynegocjowanych ubezpieczeń przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz pomoc przy likwidacji szkód. Nasze działania ukierunkowane są na bezpośrednią obsługę Klientów. Za cel stawiamy sobie zapewnienie naszym Klientom rozwiązań uwzględniających ich potrzeby w zakresie identyfikacji zarządzania ryzykiem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 
 

   Business Brokers Company Sp. z o.o.   © Copyright 2008.